Wykaz Uchwał Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2012/2013:

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 1/2012/2013 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zaopiniowania arkusza organizacji pracy szkoły dla Zespołu Szkół w Smólniku na rok szkolny 2012/2013 Pobierz skan (59kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 2/2012/2013 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie opinii przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Zespole Szkół w Smólniku w roku szkolnym 2012/2013 Pobierz skan (71kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 3/2012/2013 z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania powołania zespołów przedmiotowych Pobierz skan (54kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 4/2012/2013 z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia szkolnego planu nauczania Pobierz skan (59kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 5/2012/2013 z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania Rocznego Planu Nadzoru Pedagogicznego Pobierz skan (62kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 6/2012/2013 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu wychowawczego i programu profilaktyki Pobierz skan (68kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 7/2012/2013 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Pobierz skan (49kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 8/2012/2013 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród Pobierz skan (52kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Administrator (15 października 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (15 października 2012, 13:44:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6081