Wykaz Zarządzeń Dyrektora Zespołu w roku szkolnym 2012/2013:

ZARZĄDZENIE NR 1/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: Zmian do Regulaminu organizacyjnego oddziału przedszkolnego dzieci w wieku 3-6 łat w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku Pobierz skan (145kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 2/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 4 września 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. udzielania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom Pobierz skan (364kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 3/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 4 września 2012 r. w sprawie czynności i terminów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego Pobierz skan (147kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 4/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych Pobierz skan (163kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 5/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych Pobierz skan (80kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 6/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds .. udzielania i organizacji indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi klasy V szkoły podstawowej Pobierz skan (118kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 7/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie powołania członków szkolnego zespołu konkursowego konkursów przedmiotowych Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy dla szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół w Smólniku. Pobierz skan (432kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 8/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia procedury obserwacji zajęć nauczycieli w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusz Korczaka w Smólniku. Pobierz skan (2239kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 9/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego. Pobierz skan (256kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 10/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011/2012z dnia 3 stycznia 2012 r. dotyczącego wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Zespole Szkół w Smólniku. Pobierz skan (401kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 11/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu i korzystania z obiektów hali sportowej oraz określenia wzorów umów. Pobierz skan (1454kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 12/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących na sprawdzian w szkole podstawowej i egzamin w gimnazjum w Zespole Szkół w Smólniku. Pobierz skan (501kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 13/2012/2013 Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Zespole Szkół w Smólniku, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Pobierz skan (3439kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Administrator (15 października 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (15 października 2012, 13:12:20)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (15 kwietnia 2013, 10:41:18)
Zmieniono: Publikacja Zarządzenia Nr 13/2012/2013

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10984