Informacje i komunikaty

Informacje i komunikaty

Wynik konsultacji społecznych prowadzonych w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność”

Wynik konsultacji społecznych prowadzonych w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Mieszkańcy Gminy Włocławek [...]

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

I. Podmioty uprawnione: 1.Pracodawcy którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywanej określonej pracy pod warunkiem, że:a) pracodawca lub osoba prowadząca zakład [...]

metryczka