Informacje o jednostce GOK

Nazwa Jednostki:Gminny Ośrodek Kultury
Kierownik Jednostki:Agata Jatczak
Miejscowość:Kruszyn, ul. Szkolna 9
Kod:87-853
Kontakt:

Telefon  +48 (54) 252-84-25
Fax  +48 (54) 230-53-53
Mail gok@gmina.wloclawek.pl

NIP:888-30-30-126
REGON:340556636

Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie jest samorządową instytucją kultury upowszechniającą kulturę na rzecz środowiska gminy Włocławek. GOK został powołany na podstawie Uchwały  Nr. XXII/163/08 Rady Gminny Włocławek z dnia 28 listopada 2008r. Pracą Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie kieruje Dyrektor Pani Agata Jatczak. Do zadań GOK należy zaspokajanie potrzeb kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Szczegółowe zadania Gminnego Ośrodka Kultury określa statut.Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie prowadzi wielokierunkową działalność  zgodną z założeniami polityki kulturalnej Gminy Włocławek, uwzględniając politykę kulturalną państwa na podstawie własnego programu opartego o zapotrzebowanie społeczeństwa gminy i akceptowanego przez właściwą komisję.Podstawowym  celem działania GOK jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa  gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

Do podstawowych zadań GOK należy m.in. :
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • promocja turystyki w Gminie Włocławek,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kulturalnych,
 • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • realizacja i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych w gminie.

Realizacja tych właśnie działań wymienionych powyżej odbywa się głównie poprzez:
 • organizację spektakli, koncertów, wystaw i odczytów,
 • prowadzenie nauki języków obcych,
 • organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych,
 • prowadzenie ognisk artystycznych,
 • prowadzenie klubów zainteresowań według społecznego zapotrzebowania,
 • zaspakajanie wszelkich innych zbiorowych potrzeb kulturalnych,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą.
Dane inspektora ochrony danych udostępnione na podstawie art. 11 ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury informuje, że inspektorem ochrony danych w GOK Włocławek jest:

1) imię i nazwisko inspektora ochrony danych: Agnieszka Stawicka

2) adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych: agnieszka.stawicka@cbi24.pl

3) numer telefonu: +48 535 830 465

RODO - klauzule informacyjne zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

metryczka


Wytworzył: Administrator (19 września 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (19 września 2012, 11:37:44)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (6 lutego 2019, 17:11:47)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7472