Ogólnie o GBP

Nazwa Jednostki:Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku  
Kierownik Jednostki:Maria Kwiatosińska
Adres Smólnik:Smólnik 16, 87-815 Smólnik 
Adres Kruszyn:ul.Szkolna 9, 87-853 Kruszyn
Kontakt:

Telefon  +48 (54) 252-84-25 Kruszyn

Telefon  +48 (54) 253-15-86 Smólnik

Fax  +48 (54) 230-53-53

Mail gok@gmina.wloclawek.pl lub kultura@gmina.wloclawek.pl

NIP:888-30-30-103
REGON:340556530


Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku  jest samorządową instytucją kultury służąca rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu i rozwojowi kultury. Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku zastałą powołana na podstawie Uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008r. Pracą Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku kieruje Dyrektor Pani Anita Ochmańska – Robaczewska. Funkcję starszego bibliotekarza sprawuje Pani Maria Kwiatosińska (główna siedziba Kruszyn) oraz Pani Wanda Grabowska (filia w Smólniku). 

Do zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku  należy:
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, 
  • prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych. 
Szczegółowe zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku określa statut.

Dane inspektora ochrony danych udostępnione na podstawie art. 11 ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej informuje, że inspektorem ochrony danych w GBP Włocławek jest:

1) imię i nazwisko inspektora ochrony danych: Agnieszka Stawicka

2) adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych: agnieszka.stawicka@cbi24.pl

3) numer telefonu: +48 535 830 465

RODO - klauzule informacyjne zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

metryczka


Wytworzył: Administrator (15 października 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (15 października 2012, 12:42:01)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (17 września 2018, 17:22:45)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7054