Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia i zasiłki szkolne

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY NA ROK 2013/2014

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE / ZASIŁEK SZKOLNY NA ROK 2013/2014Gminny Zespół Oświaty Włocławek informuje, że do 15 września bieżącego roku będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy materialnej [...]

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE / ZASIŁEK SZKOLNY NA ROK 2012/2013

Do 15 września bieżącego roku będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym -  stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włocławek.               [...]

metryczka