Wykaz Zarządzeń Dyrektora Zespołu w roku szkolnym 2011/2012:

ZARZĄDZENIE NR 1/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 9 września 2011 r. w sprawie czynności i terminów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego Pobierz skan (117kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 2/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 10 września 2011 r o w sprawie: Regulaminu organizacyjnego oddziału przedszkolnego dzieci w wieku 3-6 lat w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku Pobierz skan (659kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 3/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych Pobierz skan (305kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 4/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych Pobierz skan (141kB) pdf

ZARZĄDZENIE Nr 5/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zachowania bezpieczeństwa uczniów Pobierz skan (266kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 6/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 3 października 2011 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w stołówce szkolnej Pobierz skan (291kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 7/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia ekwiwalentu oraz zakupu odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Pobierz skan (723kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 8/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 30 listopada 2011 r. Pobierz skan (229kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 9/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie: dni wolnych od pracy w roku 2012 dla pracowników nie będących nauczycielami Pobierz skan (139kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 10/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie czynności i terminów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego Pobierz skan (254kB) pdf  

ZARZĄDZENIE NR 11/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół w Smólniku Pobierz skan (200kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 12/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom Pobierz skan (857kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 13/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania i wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w Zespole Szkół w Smólniku Pobierz skan (1054kB) pdf

Zarządzenie Nr 14/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących na sprawdzian w szkole podstawowej i egzamin w gimnazjum w Zespole Szkół w Smólniku Pobierz skan (275kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 15/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia l marca 2012 r. w sprawie powołania członków szkolnego zespołu konkursowego "POLACY ZMIENILI BIEG HISTORII ŚWIATA" dla szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Smólniku Pobierz skan (188kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 16/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 12 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej dla uczniów Pobierz skan (149kB) pdf  

ZARZĄDZENIE NR 17/2011/2012 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Pobierz skan (204kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Administrator (15 października 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (15 października 2012, 09:24:36)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (15 października 2012, 13:42:32)
Zmieniono: update

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4905