Wykaz Uchwał Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2011/2012:

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 1/2011/2012 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Pobierz skan (62kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 2/2011/2012 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie opinii przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych w Zespole Pobierz skan (88kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 3/2011/2012 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zaopiniowania arkusza organizacji pracy szkoły dla Zespołu Szkół w Smólniku Pobierz skan (73kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 4/2011/2012 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szkolnego planu nauczania Pobierz skan (70kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 5/2011/2012 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zaopiniowania powołania zespołów przedmiotowych Pobierz skan (62kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 6/2011/2012 z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia programu wychowawczego i programu profilaktyki Pobierz skan (82kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 6A/2011/2012 z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zaopiniowania Rocznego Planu Nadzoru Pedagogicznego Pobierz skan (61kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 7/2011/2012 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia programu poprawy efektywności kształcenia Pobierz skan (65kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 8/2011/2012 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród Pobierz skan (65kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 9/2011/2012 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego szkoły Pobierz skan (62kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 10/2011/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wyników klasyfikacji uczniów szkoły podstawowej w pierwszym okresie roku szkolnego 2011/2012 Pobierz skan (73kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 11/2011/2012 z dnia l marca 2012 r. w sprawie wyników klasyfikacji uczniów gimnazjum w pierwszym okresie roku szkolnego 2011/2012 Pobierz skan (55kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 12/2011/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie skreślenia z listy ucznia Pobierz skan (68kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 13/2011/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zaopiniowania szkolnego zestawu programów nauczania Pobierz skan (74kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 14/2011/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zaopiniowania szkolnego zestawu podręczników Pobierz skan (72kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 15/2011/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyników klasyfikacji uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2011/2012 Pobierz skan (56kB) pdf

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 16/2011/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wyników klasyfikacji uczniów gimnazjum w okresie roku szkolnego 2011/2012 Pobierz skan (55kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Administrator (15 października 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (15 października 2012, 13:21:40)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (15 października 2012, 13:43:27)
Zmieniono: update

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18838