2020

2018 | 2019 | 2020

2020

Zarządzenie Nr 3/2020 Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym, norm przydziału

Zarządzenie Nr 3/2020 Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym, norm przydziału oraz ustalenia [...]

Zarządzenie Nr 2/2020 Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Planu działalności Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek na rok 2020

Zarządzenie Nr 2/2020Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Planu działalności Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek na rok 2020 wraz z oszacowaniem ryzyk dla celów [...]

metryczka