2018

2018 | 2019 | 2020

2018

Zarządzenie Nr 12/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr 12/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego " Dostawa paliwa ciekłego [...]

Zarządzenie Nr 10/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr 10/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego " Dostawa paliwa ciekłego do [...]

Zarządzenie Nr 5/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek

Zarządzenie Nr 5/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek zatrudnionych na podstawie [...]

metryczka