Wynik konsultacji społecznych prowadzonych w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność”

Wynik konsultacji społecznych prowadzonych w ramach projektu systemowego 
„Czas na aktywność” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Mieszkańcy Gminy Włocławek mogli w dniach 20-27 sierpień 2013r zgłaszać swoje sugestie oraz propozycje względem projektu systemowego pt. „Czas na aktywność”, który będzie realizowany przez GOPS Włocławek w roku 2014. Celem konsultacji było uzyskanie jak najszerszego spektrum opinii , uwag, także propozycji, które będą brane pod uwagę podczas tworzenia oraz realizacji projektu. W odpowiedzi na prowadzone konsultacje społeczne, wpłynęło łącznie 15 opinii i sugestii od podopiecznych GOPS Włocławek, którzy są zainteresowane projektem. Ustalono na podstawie analizy, że podopieczni, którzy mogliby być potencjalnymi uczestnikami projektu, preferują odbycie kursów zawodowych takich jak: kucharz, fryzjer, sprzedawca z obsługa kas fiskalnych oraz opiekun osób starszych. Wśród mężczyzn zgłoszono potrzeby realizację kursów: magazynier z obsługą wózków jezdniowych, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B i C oraz malarz. W ramach konsultacji społecznych odnotowano także opinię  dwóch osób, które już brały udział w kursach zawodowych i które zgłosiły, że ważnym elementem kursów są prowadzone szkolenia „miękkie”, a w szczególności zawarte w nim trenowanie umiejętności poruszania się po rynku pracy (sporządzanie CV, listu motywacyjnego). Ponadto wskazano istotną rolę wyjazdu integracyjnego, jako część spajania środowiska lokalnego i możliwość skorzystania z dóbr kulturalnych. 
W ramach konsultacji społecznych otrzymano także wniosek z Ochotniczego Hufca Pracy, w którym wykazane były kursy, jakie zdaniem instytucji są ważne, czyli m.in. drukarz, naprawa sprzętu AGD, prawo jazdy TIR, opieka osób chorych starszych z nauką języka niemieckiego, ale także treningi komunikacji, podniesienia samooceny. Skontaktowano się ponadto z  Urzędem Pracy we Włocławku, gdzie uzyskano informacje, że obecnie realizowane są m.in. kursy: opiekuna osób starszych, sprzedawcy z obsługą kas, kucharz, specjalista kadr, magazynier, malarz, glazurnik. Pracownik PUP poinformował także o zakresie ofert pracy, jakie najczęściej pojawiają się w biurze tj. oferty z zakresu budownictwo, opiekun osób starszych (praca za granicą z j. Niemieckim), najczęściej pojawiającą się ofertą pracy jest sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. GOPS W-wek weźmie pod uwagę wynik konsultacji społecznych, na etapie przygotowania i wdrażania projektu systemowego na rok 2014. 
Decyzją Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, liczba uczestników w projekcie systemowym w roku 2014, została zmieniona z 38 na 24. 

Pobierz skan (773kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Grzegórska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (12 września 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (12 września 2013, 14:26:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 969