Ogólnie o jednostce


Zakładka dotyczy archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie

Nazwa Jednostki:Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie
Rodzaj Szkoły:

Szkoła publiczna - Jednostka budżetowa

Dyrektor:mgr Andrzej Nowacki
Wicedyrektor:

mgr Iwona Kanarek

Adres:

ul. Szkolna 15

Kod:87-853 Kruszyn
Kontakt:

Telefon  +48 (54) 252-84-16
Mail 
dyr.gim.kru@interia.pl

NIP:888-302-29-02
REGON:34051736900000
Obwód Szkoły:

Dębice, Dobra Wola, Gróbce, Humlin, Józefowo, Kolonia Dębice, Koszanowo, Kruszyn, Kruszynek, Ludwinowo, Łagiewniki, Łuba Druga, Markowo, Nowa Wieś, Pińczata, Płaszczyzna, Poddębice, Potok, Przyróda, Smolarka, Smolarskie, Smólsk, Sykuła, Świętosław, Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Wójtowskie.

Strona WWW

www.zskruszyn.plPoczątki szkolnictwa podstawowego – elementarnego w Kruszynie sięgają czasów przedwojennych, kiedy to istniała w Kruszynie szkoła 4 klasowa. Po II wojnie światowej w 1948 roku formalnie rozpoczyna funkcjonowanie 7 klasowa szkoła podstawowa. W 1967 roku oddany zostaje do użytku nowy budynek szkoły w ramach akcji „1000 szkół na tysiąclecie chrztu Polski”, czyli tzw. „tysiąclatka” (obecny budynek szkoły). Po reformie administracyjnej w 1974 w Kruszynie powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna. W następnych latach w wyniku wielu pomysłów na oświatę raz funkcjonował zespół szkół, potem szkoła podstawowa. W roku 1999 w wyniku reformy systemu edukacji powstało w Kruszynie gimnazjum, które funkcjonowało w tym samym budynku co szkoła podstawowa, lecz z odrębnymi dyrekcjami.
W roku 2007 - 1 września przekształcono gimnazjum w Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie na 8 oddziałów - 4 to oddziały integracyjne, w których uczyła się młodzież wspólnie z tymi, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Taka organizacja pracy szkoły wpłynęła wydatnie na podniesienie komfortu kształcenia, a tym samym wyników w nauce. Od 1 września 2008 roku Rada Gminy utworzyła na bazie szkoły podstawowej i gimnazjum Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie. Utworzono także oddziały integracyjne w szkole podstawowej. W 2009 r. utworzono na bazie oddziału zerowego przy SP całodzienne oddziały przedszkolne zwane potocznie przedszkolem. W dniu 7 czerwca 2010 r. nadano Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie imię Polskich Noblistów, rodzice ufundowali sztandar, którego poświęcenia podczas uroczystości czerwcowej dokonał JE ks. Wiesław Alojzy Mering – ordynariusz diecezji włocławskiej. Na dzień dzisiejszy w 22 oddziałach Zespołu Szkół uczy się 377 dzieci i uczniów, z tego 110 w gimnazjum i 96 w czterech oddziałach przedszkolnych, szkoła podstawowa liczy 171 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 50 pracowników, w tym 37 nauczycieli i 13 pracowników niepedagogicznych. Zespół dysponuje 14 salami lekcyjnymi, 2 pracowniami komputerowymi z szerokopasmowym łączem internetowym, 2 salami gimnastycznymi, 2 boiskami sportowymi, 2 centrami multimedialnymi (biblioteka i świetlica) wszystkie sale lekcyjne dysponują dostępem do Internetu – Wi-Fi. Szkoła posiada stołówkę, która codzienne wydaje ok. 200 posiłków.
W szkołach działają m.in. samorządy uczniowskie, PCK, ZHP, LOP, UKS, BRD. Do chwili obecnej uczestniczyliśmy w jedenastu projektach finansowanych z EFS UE, 4 razy samodzielnie, 7 razy we współpartnerstwie.
W 2008 roku dzięki prywatnemu inwestorowi wyremontowano sale gimnastyczną i zbudowano plac apelowy. Współfinansowanie sponsora, środków UE oraz gminnych zaowocowało powstaniem tartanowego boiska wielofunkcyjnego.
W roku szkolnym 2010/11 uczestniczyliśmy w pilotażowym projekcie ewaluacji – nowego nadzoru pedagogicznego, gdzie uzyskaliśmy w 15 obszarach poziom wymagań „B” i jednym „A”, czyli najwyższy.
W 2012 roku szkoła znalazła się wśród 25 w województwie i 380 w kraju w rządowym programie pilotażowym „Cyfrowa Szkoła”, gdzie w ramach tego projektu następuje przeskok cywilizacyjny szkoły w stosowaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania. Od 1 września 2012 r. w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, platforma edukacyjna i inne zdobycze TIK

metryczka


Wytworzył: Administrator (15 października 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (15 października 2012, 13:59:29)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (17 września 2018, 17:26:55)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6432