2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Zarządzenia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty z 2012 roku

Zarządzenie Nr 1/2012 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty z dnia 03.01.2012r. 
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa oleju napędowego do autobusu szkolnego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie " 
Pobierz skan zarządzenia (PDF) (73kB) pdf

Zarządzenie Nr 2/2012 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty z dnia 26 marca 2012r. 
w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Gminnego Zespołu Oświaty we Włocławku. 

Zarządzenie Nr 3/2012 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty z dnia 26 marca 2012r. 
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Gminnym Zespole Oświaty we Włocławku.

Zarządzenie Nr 4/2012 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty z dnia 26 marca 2012r. 
w sprawie: ustalenia procedur kontroli zarządczej w Gminnym Zespole Oświaty we Włocławku.

Zarządzenie Nr 5/2012 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty z dnia 26 marca 2012r. 
w sprawie: ustalenia procedur zarządzania ryzykiem w Gminnym Zespole Oświaty we Włocławku.

Zarządzenie Nr 6/2012 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty z dnia 15 maja 2012r. 
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Gminnego Zespołu Oświaty we Włocławku.

Zarządzenie Nr 7/2012 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty z dnia 15 maja 2012r.
w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Gminnego Zespołu Oświaty zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zarządzenie Nr 8/2012 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty z dnia 15 czerwca 2012r.
w sprawie: powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej.

Zarządzenie nr 9/2012 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych będących w użytkowaniu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie w rozbiciu na zadania"

Zarządzenie nr 10/2012 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu składnicy akt.

metryczka


Wytworzył: Administrator (20 września 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (20 września 2012, 08:07:23)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (14 stycznia 2016, 13:13:08)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5203