2019

2018 | 2019 | 2020

2019

Zarządzenie Nr 13/2019 Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr 13/2019 Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa paliwa [...]

Zarządzenie Nr 12/2019 Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 12/2019 Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Centrum Usług Wspólnych [...]

Zarządzenie Nr 10/2019 Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Planu działalności Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek

Zarządzenie Nr 10/2019 Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Planu działalności Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek wraz z oszacowaniem ryzyk dla celów wykazanych w tym [...]

metryczka