Mapa Biuletynu

 CUW Włocławek
  · Informacje ogólne
  · Statut CUW Włocławek
  · Regulamin Organizacyjny
  · Regulamin Pracy
  · Uchwały i Zarządzenia
  · · 2018
  · Sprawozdania Finansowe
  · · 2018
  · · 2019
 GOPS we Włocławku
  · Informacje Ogólne
  · Statut GOPS we Włocławku
  · Regulamin Organizacyjny
  · Regulamin Pracy
  · Uchwały i Zarządzenia
  · · Zarządzenia Kierownika GOPS
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · Uchwały Rady Gminy Włocławek
  · Zapytania ofertowe
  · Sprawozdania Finansowe
  · · 2018
  · · 2019
 Szkoła Podstawowa w Smólniku
  · Informacje Ogólne
  · Statut Szkoły Podstawowej w Smólniku
  · Dokumentacja wewnątrzszkolna
  · Uchwały i Zarządzenia
  · · Zarządzenia Dyrektora - Rok Szkolny 2012/2013
  · · Zarządzenia Dyrektora - Rok Szkolny 2011/2012
  · · Uchwały Rady Pedagogicznej - Rok Szkolny 2012/2013
  · · Uchwały Rady Pedagogicznej - Rok Szkolny 2011/2012
  · · Zarządzenia Dyrektora - Rok Szkolny 2018/2019
  · Sprawozdania Finansowe
  · · 2018
  · · 2019
 GOK w Kruszynie
  · Informacje Ogólne
  · Statut GOK w Kruszynie
  · Sprawozdania Finansowe
  · · 2018
  · · 2019
 Gminna Biblioteka Publiczna
  · Informacje Ogólne
  · Statut Gminnej Biblioteki
  · Sprawozdania Finansowe
  · · 2018
  · · 2019
 GZO we Włocławku
  · Informacje Ogólne
  · Statut GZO we Włocławku
  · Regulamin Organizacyjny
  · Regulaminu Pracy
  · Uchwały i Zarządzenia
  · · Zarządzenia Kierownika GZO
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · Uchwały Rady Gminy Włocławek
 Dział Plików
  · Stypendia i zasiłki szkolne
  · Wyprawka szkolna
  · Dofinansowanie koszt. kształcenia
 Dział Ogłoszeń
  · Ogłoszenia i obwieszczenia
  · Informacje i komunikaty
  · Nabór pracowników
  · · Ogłoszenia
  · · Wyniki naborów
  · · Listy kandydatów
 Przetargi
  · Przetargi aktualne
  · Przetargi unieważnione
  · Wyniki przetargów
  · Zamówienia publiczne do kwoty 30 tyś. euro